PsikolojikDanışmanlık                       Faaliyetlerimiz

 • Okula uyum süreci

 • Bireyin kendini tanıması

 • Akademik gelişim sürecinde karşılaşılan problemler

 • Ebeveyn-çocuk iletişimi; aile içi çatışmalar

 • Gelişim dönemleri ile ilgili problemler

 • Meslek seçimi ve mesleğe yönlendirme

 • Arkadaşlık ilişkileri ve empati kurma

 • Öğretmen-öğrenci-veli iletişimi
  Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmaları

 • Yukarıdaki çalışmalarımızın yanı sıra öğrencilerimize çeşitli konularda seminer çalışmaları hazırlanmaktadır. Okulumuzun rehber uzmanları tarafından yapılan çalışmaların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Stres ve stresle baş etme teknikleri

 •  ve tüm sınav  sistemi

 • Meslekleri tanıyalım

 • Sınav ve test tekniği

 • Ergenlik döneminde değişiklikler

 • Okulda motivasyon ve başarı

 • Hayatta amaç ve hedef belirlemenin önemi

 • Planlı ve programlı ders çalışma

 • Sağlıklı iletişim

 • Kariyer planlama ve yönetimi